page header photo
Nieuw in ons programma:
De programmeertaal Go
Go cartoon

Ansible configuration management (voor systeembeheerders/devops)
Version control with Git (voor programmeurs en systeembeheerders)
Leren programmeren in Python: Python voor beginnende programmeurs, met gratis Raspberry Pi

Acties:
LPI trainingen met gratis examen:
LPI Linux Essentials
LPI 101 en 102

Linux/UNIX deel 2

met doorgangsgarantie  doorgangsgarantie
        Meteen aanmelden

De cursus geeft inzicht in de scripting mogelijkheden van de shell: de Linux/UNIX commando-interpreter. Daarnaast komen twee andere programmeerbare gereedschappen aan de orde: de stream editor "sed" waarmee u automatisch tekstuele data kunt bewerken, en de scripttaal/report generator "awk" die complexe bewerkingen op data mogelijk maakt. Verder gaat de cursus in op diverse kleinere tools. Wie eenmaal de smaak van Linux/UNIX te pakken heeft, wil al snel meer: zelf scripts schrijven waarin meer gebeurt dan alleen een paar commando's achter elkaar uitvoeren.

De shell is niet alleen de standaard commando-interpreter in Linux/UNIX, maar het is ook een complete programmeertaal. En daarmee kunnen heel uitgebreide eigen commando's geschreven worden. De shell maakt dan ook een belangrijk onderdeel uit van de cursus "Linux/UNIX deel 2". In shell scripts wordt vaak gebruik gemaakt van twee belangrijke commando's: sed en awk. Sed is een "batch-editor". Daarmee kun je het editen van een tekstfile automatisch afhandelen. Awk is een report-generator. Logfiles en andere verzamelde data kunnen met awk worden geanalyseerd, er kunnen delen uit die files worden geselecteerd, daarop kunnen berekeningen worden losgelaten en output-print kan worden vormgegeven.

Voorkennis

Voor het volgen van deze cursus is basiskennis van en praktijkervaring met Linux/UNIX gewenst. Dat betekent dat u behalve met de basiscommando's ook goed uit de voeten moet kunnen met het toepassen van elementaire input/output-manipulatie, filenaam-expansie en reguliere expressies. Deze kennis kunt u verwerven via de cursus "Linux/UNIX deel 1". Tevens beschikt u liefst over enige programmeerervaring.

Inhoud van de cursus

Aan de orde komen:

  • Gevorderde input/output-redirection.
  • Programmeren met de Bourne shell, Korn shell en bash.
    De shell als commando-én programma-interpreter: globale werking. Het bouwen van kleine en grote programma's met de shell: de shell-programmeertaal. Argumenten, shell-variabelen, informatie binnenhalen vanuit Linux/UNIX-commando's, keuze- en herhalingsconstructies, diversen. Overzicht van soorten shells: Bourne Shell, C Shell, Korn Shell, bash.
  • De stream editor "sed": automatisch bewerken van tekst
  • De scripttaal "awk": structuur van een awk-programma; selecteren van velden uit een regel; variabelen; rekenen; associatieve arrays; geformatteerde uitvoer.

Niet aan de orde komen:

  • Programmeren in de C Shell.

Documentatie

Bij elk deel van de cursus hoort een werkboek met kopieën van de gebruikte presentatie, oefeningen en voorbeeld-uitwerkingen.

Bij het volgen van de volledige driedaagse cursus ontvangt u bovendien nog een Nederlandstalig dictaat "UNIX Scripting: Shell, sed, awk", dat voornamelijk dient als naslagwerk en voor studie na de cursus.

Voor cursisten die de Nederlandse taal beperkt machtig zijn kunnen wij de belangrijkste delen van de documentatie leveren in de Engelse taal. De docent geeft dan les in het Nederlands, maar ons Engelstalige materiaal loopt pagina voor pagina gelijk met het Nederlandstalige. Vooraf tijdig bestellen is noodzakelijk; geen meerprijs.

Afsluiting

Enige tijd na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.Onze 'Linux Reference Card' als app:
Get it on Google Play

AT Computing (1985) is het kennisinstituut in open-source technologieën: UNIX, Linux, Atop, configuration management tools zoals Ansible en Puppet, DevOps tooling en programmeertalen zoals Python, C++ en C.

We delen onze uitgebreide Linux, UNIX en open-source expertise graag in de vorm van consultancy, support en opleidingen binnen uw organisatie.

  Opleidingen
 

 
- Linux/UNIX certificeringen
- Programmeertalen
- Open-source applicaties
- Open rooster en in-company

  Consultancy
 

 
- Advies en ondersteuning
- Projectbegeleiding
- Kennisoverdracht
- Tijdelijke inzet specialisten

  Remote
  Support

 
- Monitoring van uw systemen
- Support en advies
- Altijd up-to-date kennis
- Deskundige specialisten

Opleidingen

Onze cursussen zijn van de hoogste kwaliteit. AT Computing docenten ontwikkelen het cursusmateriaal gebaseerd op hun praktijkervaring en wetenschappelijke achtergrond. Deze kennis wordt up-to-date gehouden door actieve deelname in open-source communities en netwerken.

Met combinaties en variaties uit dit aanbod kunnen we maatwerk samenstellen, en presenteren op uw eigen locatie of op onze locatie in Utrecht.

 

Consultancy & support

AT Computing is dé specialist op het gebied van managed services voor Linux, UNIX en open-source technologieën. Dagelijks houden we talloze netwerken en honderden Linux- en UNIX systemen continu op afstand in de gaten en spelen we proactief in op problemen.

Consultancy door AT Computing betekent niet alleen kennis en expertise maar ook betrokkenheid. Geen "brandjes blussen" maar concrete oplossingen voor de langere termijn.

 

 

IT-strippenkaart - voor al uw IT-vragen

Heeft u nu meteen een antwoord of technische kennis nodig? Onze IT-strippenkaart geeft u de gelegenheid uw vragen, kleine problemen e.d. snel voor te leggen aan een van onze consultants (telefonisch of per e-mail).

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2