page header photo
share Twitter share LinkedIn

cursus Linux applicatiebeheer

Deze opleiding is specifiek voor het Linux systeem
 Eerstvolgende cursus:
 Locatie: Utrecht
 Cursusduur: 2 dagen
 Kosten: € 1050,-

Als beheerder van een applicatie-programma heeft u natuurlijk ook kennis nodig van het platform waarop die applicatie draait. Soms kunt u de gegevens van het besturingssysteem bekijken en beïnvloeden via een grafische schil, maar in geval van een Linux-gebaseerde server is ook het gebruik van de commando-regel onvermijdelijk.
In de cursus Linux applicatiebeheer behandelen we de kennis die benodigd is voor het beheer en onderhoud van applicaties die onder Linux draaien. De cursus behandelt de algemene structuur van het filesysteem, maar gaat daarnaast dieper in op bijvoorbeeld het beheer van gebruikers, het periodiek activeren van taken, het archiveren van data en het configureren van logging. Tijdens de cursus worden meerdere zelfstandige opdrachten uitgewerkt, zodat u de behandelde stof ook daadwerkelijk beheerst aan het einde van de cursus.

Na afloop van de cursus kunt u op een verantwoorde manier een applicatie beheren in een Linux-omgeving en eenvoudige calamiteiten oplossen. Lees verder >>>

Voor wie?

 • Applicatiebeheerders die zelfstandig onderhouds- en beheer-taken willen uitvoeren om de beschikbaarheid van hun applicatie te garanderen.
 • Systeembeheerders die deze cursus combineren met de cursus Linux systeembeheer om zelfstandig systeembeheertaken uit te kunnen voeren.
Cursusduur: 2 dagen        Direct aanmelden
Contact
In-company cursus op maat
Kosten € 1050,- excl. BTW       
         

Wanneer

Als de onderstaande data niet uitkomen, neem dan contact met ons op, zodat we met u kunnen overleggen welke mogelijkheden er zijn. Voor contact: 024-352 72 72 of info@ATComputing.nl.

Momenteel staan de volgende data gepland:

25,26 apr 2018   Utrecht

Aanmelden voor cursus: "Linux applicatiebeheer".

Meer informatie over deze cursus

Beheren en beheersen

De applicatiebeheerder draagt primair zorg voor de beschikbaarheid en snelheid van een applicatie. Zo'n stabiele situatie kan worden bereikt door preventieve maatregelen te nemen om calamiteiten te voorkomen. Mochten zich desondanks toch problemen voordoen, dan moet een applicatiebeheerder voldoende vaardigheden hebben om de oorzaak op te sporen en (eventueel in samenspraak met een systeembeheerder) te verhelpen.

Voorkennis

Ervaring met het gebruik van Linux/UNIX is noodzakelijk. De benodigde kennis heeft u verkregen via de cursus "Linux/UNIX deel 1".

Aangezien voor beheerwerk het gebruik van shell-scripting een belangrijk hulpmiddel is, bevelen wij onze cursus "Linux/UNIX deel 2". aan. Scripting kennis is echter niet noodzakelijk tijdens deze cursus.

Inhoud van de cursus

Aan de orde komen:

 • Gebruikersbeheer:
  Maken en wijzigen van gebruikersnamen en groepen. Begrip van bijbehorende configuratiebestanden. Wachtwoorden instellen en beheren.
 • Procesbeheer:
  Onderzoeken welke processen er lopen en signals verzenden aan processen. Prioriteit van processen wijzigen ten aanzien van processor- en disk-gebruik.
 • Cron en at:
  Periodiek processen starten via crontab of cron-gerelateerde files. Inhalen van cron-jobs met anacron. Incidenteel processen starten met commando at.
 • Logische filesysteemstructuur:
  Betekenis van standaard directories in het filesysteem. Opschonen en bewaken van directories.
 • Gevorderde permissies:
  Setuid en setgid op programma-files. Setgid en sticky op directories. Gebruik van ACL's.
 • Archiveren:
  Bestanden archiveren en uitpakken met commando's tar en cpio.
 • Systeem-logging:
  Configureren van de (r)syslogd daemon.
 • Shared libraries:
  Doel van shared libraries. Toevoegen en opzoeken van shared libraries.
 • Netwerkinstellingen opvragen:
  Basale kennis over configuratie van netwerk-interfaces, route-tabellen, netwerk-poorten en DNS.
 • Introductie SQL:
  Introductie tot het extraheren van gegevens uit databases met het SQL-statement select. Het doorvoeren van kleine database-wijzigingen.

Genoemde onderwerpen komen grotendeels ook aan bod in de cursussen LPI Linux essentials, LPIC1 examen 101 en LPIC1 examen 102.

Niet aan de orde komen:

Documentatie

Bij de cursus hoort een werkboek met kopieën van de gebruikte presentaties met uitgebreide notities, een reference card, oefeningen en oplossingen.

Afsluiting

Enige tijd na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Meteen aanmelden voor deze cursus

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2