page header photo
share Twitter share LinkedIn

cursus Linux systeembeheer

Deze opleiding is specifiek voor het Linux systeem
 Eerstvolgende cursus:
 Locatie: Utrecht
 Cursusduur: 2 dagen
 Kosten: € 1050,-

In de cursus Linux systeembeheer gaan we in op de concepten, maar ook op de detailkennis die benodigd is om de meest gangbare Linux-varianten te kunnen beheren en configureren. De cursus behandelt onderwerpen als systeem-installatie, startup en shutdown, diskruimte-beheer en filesysteembeheer. Tijdens de cursus worden meerdere zelfstandige opdrachten uitgewerkt, zodat u de behandelde stof ook daadwerkelijk beheerst aan het einde van de cursus.

Na afloop van de cursus kunt u op een verantwoorde manier een Linux-systeem beheren en calamiteiten te lijf gaan. Lees verder >>>

Voor wie?

 • Mensen die zelfstandig systeembeheertaken willen uitvoeren op een Linux-server en daartoe moeten beschikken over voldoende praktische vaardigheden en kennis van de onderliggende mechanismen (in combinatie met de cursus Linux applicatiebeheer).
Cursusduur: 2 dagen        Direct aanmelden
Contact
In-company cursus op maat
Kosten € 1050,- excl. BTW       
         

Wanneer

Als de onderstaande data niet uitkomen, neem dan contact met ons op, zodat we met u kunnen overleggen welke mogelijkheden er zijn. Voor contact: 024-352 72 72 of info@ATComputing.nl.

Momenteel staan de volgende data gepland:

18,19 jun 2018   Utrecht

Aanmelden voor cursus: "Linux systeembeheer".

Meer informatie over deze cursus

Beheren en beheersen

De systeembeheerder draagt primair zorg voor een stabiel systeem dat dagelijks beschikbaar is voor de toepassingen van de gebruikers. Zo'n stabiele omgeving kan worden bereikt door preventieve maatregelen te nemen om calamiteiten te voorkomen; mochten zich desondanks toch problemen voordoen, dan moet de systeembeheerder voldoende vaardigheden hebben om de oorzaak op te sporen en te verhelpen.
Daarnaast is de systeembeheerder verantwoordelijk voor het onderhoud van systeem-software, het configureren van randapparatuur (bijv. printers), het opzetten en onderhouden van filesystemen, en het starten en stoppen van het systeem.

Genoemde taken vereisen een gedegen kennis van de onderliggende concepten van een Linux-systeem. Niet elke dag aangeleerde kunstjes uitvoeren, maar vanuit een totaalbeeld gefundeerde beslissingen nemen. Pas dan wordt beheren beheersen!

Voorkennis

Ervaring met het gebruik van Linux/UNIX en elementaire beheerkennis zijn noodzakelijk. Deze benodigde kennis heeft u verkregen met de cursussen "Linux/UNIX deel 1" en "Linux applicatiebeheer".

Aangezien voor beheerwerk het gebruik van shell-scripting een belangrijk hulpmiddel is, bevelen wij onze cursus "Linux/UNIX deel 2". aan. Scripting kennis is echter niet noodzakelijk tijdens deze cursus Linux systeembeheer.

Inhoud van de cursus

Aan de orde komen:

 • Systeemtijd:
  Hardware-klok en kernel-klok. Instelling tijdzones. Network Time Protocol (NTP).
 • Filesystemen:
  Filesysteem-types. Fysieke structuur. Partitioneren, formatteren en mounten. Consistentie via fsck of via journaling. Quota instellen.
 • Logical Volume Management (LVM):
  Concept van volume groups, physical volumes en logical volumes. Het gebruik van de belangrijkste LVM-commando's. Gebruik van RAID-technieken. Opzetten van een volume group. Vergroten van een bestaand logical volume/filesysteem. Maken van een snapshot.
 • Systeem startup en shutdown:
  Boot-fase. Single- en multi-user mode (runlevels). Daemons (de)activeren. Verschillen tussen init en systemd.
 • Internationalisatie:
  Encoding standaards en conversies. Instelling locale.
 • CUPS print-systeem:
  Mogelijke configuraties. Printers en print-queues instellen.
 • Hardware interface:
  Benadering van hardware via device drivers en /proc filesysteem.

Genoemde onderwerpen komen grotendeels ook aan bod in de cursussen LPIC1 examen 101 en LPIC1 examen 102.

Niet aan de orde komen:

LPI certificering

Als u de cursussen Linux/UNIX deel 1, Linux applicatiebeheer en Linux systeembeheer (deze cursus) heeft gevolgd, kunt u na enige zelfstudie het LPIC1 examen 101 afleggen.
Als u de cursus Linux/UNIX deel 2 heeft gevolgd én dag 3 en 4 van de cursus LPIC1 examen 102 (dag 3 en 4 zijn modulair te volgen), dan kunt u ook na enige zelfstudie het LPIC1 examen 102 afleggen en bent u volledig LPIC1-gecertificeerd.

U kunt zich inschrijven voor deze examens op de website van LPI Europe. Het examen legt u af bij een VUE-centrum.

Documentatie

Bij de cursus hoort een werkboek met kopieën van de gebruikte presentaties met uitgebreide notities, een reference card, oefeningen en oplossingen.

Afsluiting

Enige tijd na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Meteen aanmelden voor deze cursus

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2