page header photo
share Twitter share LinkedIn

Linux Foundation - Linux System Administration

Deze opleiding is specifiek voor het Linux systeem

In deze Linux System Administration cursus worden de onderwerpen behandeld die nodig zijn om met succes het Certified System Administration examen van de Linux Foundation te behalen. De vereiste voorkennis voor deze cursus (zie hieronder) telt ook mee als examenstof.

Na afloop van de cursus kunt u beheerwerkzaamheden uitvoeren op een Linux-systeem. Lees verder >>>

Voor wie?

 • Professionele computergebruikers die gecertificeerd Linux-systeembeheerder willen worden en daarbij kiezen voor het certificatie-traject van de Linux Foundation.
Cursusduur: 4 dagen        In-company cursus op maat
Contact
Kosten € 2060,- excl. BTW       

Wanneer

Wij hebben deze cursus momenteel niet van een vaste datum voorzien. Als u belangstelling hebt, neem dan contact met ons op, zodat we in overleg kunnen bepalen wanneer en op welke manier (klassikaal, coaching on the job, privé-cursus, expert session) wij de benodigde kennis overdragen.
Voor contact: telefoon 024-352 72 72 of info@ATComputing.nl.

Meer informatie over deze cursus

Met de toename van het aantal Linux-toepassingen groeit ook de vraag naar Linux-systeembeheerders, bij voorkeur met een aantoonbaar kennisniveau. Om een brede bekwaamheid in professioneel Linux-beheer aan te tonen, biedt de Linux Foundation een certificeringstraject dat onafhankelijk is van de verschillende Linux-distributies. Er zijn twee certificaten: Certified System Administration en Certified System Engineer. Deze cursus behandelt de examenstof voor Certified System Administration.

Voorkennis

Omgaan met de command line interface ("aan de prompt werken"). Deze kennis kunt u verwerven via onze cursus Linux/UNIX deel 1 of onze cursus LPI Certificering level 1 (LPIC1) examen 101.

Inhoud van de cursus

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • Introduction
 • System Startup and Shutdown:
  Understanding the Boot Sequence, The Grand Unified Boot Loader, GRUB Configuration Files, System Configuration Files in /etc, The init Process, systemd, SysVinit Startup, chkconfig and service, Upstart, Shutting down/Rebooting the System.
 • Linux Filesystem Tree Layout:
  Data Distinctions, FHS Linux Standard Directory Tree, root (/) directory, /bin, /boot, /dev, /etc, /home, /lib and /lib64, /media, /mnt, /opt, /proc, /sys, /root, /sbin, /srv, /tmp, /usr, /var, /run.
 • Kernel Services and Configuration:
  Kernel Overview, Kernel Configuration, sysctl, Kernel Modules, Module Utilities, Module Configuration, udev and Device Management.
 • Partitioning and Formatting Disks:
  Common Disk Types, Disk Geometry, Partitioning, Naming Disk Devices, Sizing up partitions, Partition table editors.
 • Linux Filesystems:
  Filesystem Basics, Available Filesystems, Virtual Filesystem (VFS), Filesystem Concepts, Disk and Filesystem Usage, Extended Attributes, ext4, XFS, btrfs, Creating and formatting filesystems, Checking and Repairing Filesystems, Mounting filesystems, Swap, Filesystem Quotas.
 • RAID and LVM:
  RAID, RAID Levels, Software RAID Configuration, Logical Volume Management (LVM), Volumes and Volume Groups, Working with Logical Volumes, Resizing Logical Volumes, LVM Snapshots.
 • Processes:
  Programs and Processes, Process States, Execution Modes, Daemons, Creating Processes, Process Limits, Process Monitoring, Signals, niceness, Libraries.
 • Package Management Systems:
  Software Packaging Concepts, RPM (Red Hat Package Manager), DPKG (Debian Package), Revision Control Systems.
 • Package Installers:
  yum, zypper, APT.
 • User and Group Account Management:
  User Accounts, Management, Passwords, Restricted Shells and Accounts, The root Account, Group Management, PAM (Pluggable Authentication Modules), Authentication Process, Configuring PAM, LDAP Authentication, File Permissions and Ownership, SSH.
 • Backup and Recovery Methods:
  Backup Basics, cpio, tar, Compression: gzip, bzip2 and xz and Backups, dd, rsync, dump and restore, mt, Backup Programs.
 • Networking:
  IP Addresses, Hostnames, Network Devices, ip and ifconfig, Network Configuration Files, Network Manager, Routing, DNS and Hostname Resolution, Network Diagnostics.
 • Firewalls:
  Firewalls, Interfaces, firewalld, Zones, Source Management, Service and Port Management.
 • Local System Security:
  Local System Security, Creating a Security Policy, Updates and Security, Physical Security, Filesystem Security, Linux Security Modules.
 • Basic Troubleshooting and System Rescue:
  Troubleshooting Overview, Things to Check: Networking, Boot Process Failures, Filesystem Corruption and Recovery, Virtual Consoles, Rescue Media and Troubleshooting, System Rescue and Recovery.

De officiële exameneisen zijn beschreven op een webpagina van de Linux Foundation. Merk op: op die webpagina ziet u vlak onder elkaar twee kopjes "Exam Details". U moet klikken op het tweede kopje.

Documentatie

Bij deze cursus ontvangt u een uitgebreid Engelstalig werkboek, geschreven door experts van de Linux Foundation. De cursuscode bij de Linux Foundation is LFS301.

Afsluiting

Na een periode van zelfstudie legt u zelfstandig het examen af bij de Linux Foundation. Om te slagen voor dit examen moet u, afhankelijk van uw voorkennis en ervaring met verschillende Linuxdistributies, naast de cursus ook investeren in zelfstudie. De hoeveelheid zelfstudie varieert sterk en kan flink oplopen. Onderschat de moeilijkheidsgraad van de examens niet!

U legt individueel examen af vanaf uw eigen werkplek; de examinator van de Linux Foundation zit "op afstand". De examen-werkplek moet voldoen aan bepaalde eisen. Tijdens de cursus wordt dit nader uitgelegd.

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2